Spotlight

Spotlight

*photos provided courtesy of the ITTF

July - Petrissa Solja

Petrissa Solja

Jun Mizutani - photo by the ITTF

Jun Mizutani

Ma Long - photo by the ITTF

Ma Long

Joo Saehyuk - photo by the ITTF

Joo Saehyuk

 

 

 

 

 

 

 

Kristin Silbereisen - photo by the ITTF

Kristin Silbereisen

 

 

 

 

 

 

 

Liu Jia - photo by the ITTF

Liu Jia

Andrew Baggaley - photo by the ITTF

Andrew Baggaley